Μονώσεις ταρατσών

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης για όλη την Ελλάδα 

Τηλέφωνα εξυπηρέτησης για όλη την Ελλάδα 

Θερμομόνωση Ταράτσας (κλασική συμβατική)

Τι είναι το Αφρόμπετόν;

Ξεχάστε το κρύο, τη ζέστη και την υγρασία μια για πάντα. Έχουμε τη λύση για οικονομία στην ενέργεια που λέγεται θερμομόνωση ταράτσας.

Κατασκευάζεται με ειδική πρέσα, το ελαφροσκυρόδεμα (αφρόμπετό) στο οποίο δημιουργούνται εσωτερικά κυψέλες και κενό αέρος. Το πάχος κατά μέσο όρο στην επιφάνεια είναι 10-15cm. Επίσης δίνονται ρύσεις προς τις υδροροές περίπου 1,2%. Το αφρόμπετό έχει συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,11 και αποτελείται από διογκωμένο τσιμέντο.

Πρόκειται για ένα είδος μόνωσης που καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός κτηρίου με κύριο στόχο αφενός την εξοικονόμηση ενέργειας και αφετέρου την στεγανοποίηση για την αποφυγή υγρασίας. Αποτελεί μια πλήρη συμβατική μόνωση η οποία είναι απαραίτητη για εξοικονόμηση ενέργειας του κτηρίου έως και 62%.

Τρόπος κατασκευής θερμομόνωσης

Για μεγαλύτερη προστασία προτείνουμε:

Επιλέγοντας μόνωση ταάρσας (κλασική - συμβατική) τα πλεονεκτήματα:

Δείγματα εργασιών μόνωσης ταράτσας με αφρόμπετό