Μονώσεις ταρατσών

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης για όλη την Ελλάδα 

Τηλέφωνα εξυπηρέτησης για όλη την Ελλάδα 

Θερμομόνωση Ταράτσας (Πολυουρεθάνη - Πολυουρία)

Θερμομόνωση με πολυουρεθάνη

Η πολυουρεθάνη εφαρμόζεται για θερμομόνωση σε κάθε  επιφάνεια και διακρίνεται για την άμεση πρόσφυση.

Εφαρμόζεται με ψεκασμό και απαιτεί σύγχρονο εξοπλισμό.

Η ωρήμανση της πολυουρεθάνης είναι άμεση και μπορεί να γίνει χρήση άμεσα.

Πρόκειται για ένα είδος μόνωσης που καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός κτηρίου με κύριο στόχο αφενός την εξοικονόμηση ενέργειας και αφετέρου την στεγανοποίηση για την αποφυγή υγρασίας.

Τρόπος κατασκευής θερμομόνωσης

Επιλέγοντας μόνωση ταάρσας (κλασική - συμβατική) τα πλεονεκτήματα:

Δείγματα εργασιών μόνωσης ταράτσας με αφρόμπετό