Μονώσεις ταρατσών

Τηλέφωνο εξυπηρέτησης για όλη την Ελλάδα 

Τηλέφωνα εξυπηρέτησης για όλη την Ελλάδα 

Τιμοκατάλογος για μονώσεις

Η Μονωτική Ελλάδος σας ενημερώνει για την ενδεικτική τιμή της κάθε μόνωσης ανά τετραγωνικό μέτρο, λαμβάνοντας πάντα υπόψιν την επιλογή των ποιοτικότερων υλικών της αγοράς καθώς και την επιλογή των καταρτισμένων συνεργείων της. Τα υλικά είναι πιστοποιημένα και μπορείτε να ζητήσετε τις σχετικές πιστοποιήσεις από την εταιρεία μας.

Οι παραπάνω τιμές δε συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%

Η Μονωτική Ελλάδος σας ενημερώνει ότι οι τιμές που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές και επηρεάζονται από παράγοντες όπως:

  • Τα συνολικά τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας.
  • Την κατάσταση του υποστρώματος & την προεργασία που απαιτείτε ούτως ώστε να κατασκευαστεί η μόνωση.
  • Τις απαιτήσεις του έργου, όπως για παράδειγμα το πάχος της μόνωσης που θα επιλεχθεί.
  • Τις έξτρα εργασίες που θα πραγματοποιηθούν πριν ή μετά τη μόνωση από τα συνεργεία της εταιρείας μας, όπως την προσθήκη τούβλων περιμετρικά της επιφάνειας αν χρειάζεται, την κατασκευή βάσεων για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες, τη χρήση τηλεσκοπικού γερανού για την αποκομιδή ενδεχόμενων μπαζών κ.α.)